تعریف:

  • ايران شناسي به عنوان قلمرو اصلي و اساسي فعاليتها و مطالعات و تحقيقات بنياد شامل كليه مباحث و مسائل مربوط به جلوه هاي گوناگون فرهنگ و تمدن ايراني در معناي وسيع كلمه است

مقاصد بنياد ايران شناسي

  • كوشش در ساماندهي فعاليتها و گسترش آنها به منظور  شناختن و شناساندن جلوه هاي تمدن و فرهنگ ايران اسلامي و تاريخ آن

  کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩٣
نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی،خیابان ایران شناسی،شهرک والفجر
  طراحی و اجرا : اداره رایانه و فناوری اطلاعات