نوع و قالب فعاليتهاي تعريف شده بنياد منطبق با اهداف و سياستهاي كلان در 6 عنوان تعريف مي شود

تعيين قلمرو مطالعات ايران شناسي و تدوين تعاريف و مفاهيم در هر دوره

تعيين اولويتهاي مطالعاتي و تحقيقاتي

بررسي راههاي مشاركتي و حمايتي در تحقيقات

گردآوري منابع، مراجع مدارك و بانكهاي اطلاعاتي

 نقد و بررسي تحقيقات ايران شناسي

عرضه دستاوردهاي مطالعاتي و تحقيقاتي ايران شناسي 


برای مشاهده بهتر وب سایت ایرانشناسی از مرورگرهای Firefox 3+   , Internet explorer7+  ,   استفاده کنید و برای حالت نمایش مطلوب سایز 768*1024 به بالاانتخاب شود.

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایرانشناسی محفوظ است. ©١٣٩٣
نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی،خیابان ایرانشناسی،شهرک والفجر
  طراحی و اجرا : اداره رایانه و فناوری اطلاعات