بنیاد ایرانشناسی نهمین شماره فصلنامه تخصصی «مطالعات خلیج فارس» را منتشر كرد

شماره نهم فصلنامه مطالعات خلیج فارس که اینک از محضرخوانندگان گرامی میگذرد، چونان شماره های پیشین به همت و همفکری دوستان و همکاران ارجمند و حمایتهای مشفقانه ریاست محترم بنیاد ایرانشناسی و اندیشه و قلم متخصصان و پژوهشگران خلیج فارس به رشته تحریر در آمده است. در میان رشته های پژوهشی و حوزه های مطالعاتی وسیع و متنوعی که بتدریج و مرحله به مرحله در سپهر ایرانشناسی و شناخت تاریخ و فرهنگ ایران به مفهوم جدید آن از عصر ناصری (1264- 1313 ق) آغاز شد، مطالعات خلیج فارس جایگاه ویژه داشته است. شاید بتوان گفت به لحاظ اهمیت همپایی نداشته است. اینک نیز مسایل خلیج فارس شانه به شانه مطالعات خلیج فارس یا خلیج فارس شناسی بیش از پیش در مقیاس و در سطح ، موضوعی محوری و کلیدی و راهبردی برای ملت و میهن ما مطرح بوده و از همه متخصصان این حوزه و شاخه مهم از ایرانشناسی مشفقانه دعوت بعمل می آید ما را در مسئولیت مهم و خطیری که برشانه گرفته ایم یاری دهند.
بیشتر
فصلنامه مطالعات خلیج فارس

نشریه مطالعات خلیج فارس در پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags) و بانك اطلاعات نشریات كشور (magiran) نمایه شده است .آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1393 )
  • شماره 1
  • شماره 2
  • شماره 3
  • شماره 4
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره اول ( پیاپی 5 )
  • شماره دوم ( پیاپی 6 )
  • شماره سوم ( پیاپی 7 )
  • شماره چهارم ( پیاپی 8 )
 • سال سوم ( 1396 )
  • شماره اول ( پیاپی 9 )

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران شناسی
مدیر مسئول : دکتر محمد بهرا م زاده
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
مدیر داخلی و ویراستار علمی : مریم صفائی

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دکتر ایرج افشار سیستانی، دکتر محمد بهرام زاده، دکتر سیدصادق سجادی، دکتر محمود طاووسی، دکتر علیرضا عباسی سمنانی، دکتر عبدالکریم مشایخی، دکتر حکمت اله ملاصالحی، دکتر محمدحسن نامی، دکتر محمدباقر وثوقی

هیئت مشاوران به ترتیب حروف الفبا: دکتر زهره زرشناس، دکتر روزبه زرین کوب، دکتر پوران طاحونی، دکتر قدرت الله علیزاده، دکتر حسین قرچانلو، دکتر محمدمهدی مظاهری

ویراستار : فاطمه محمد
ترجمه چکیده ها به عربی : حیدر نجف
ترجمه چکیده ها به انگلیسی : دکتر رویا خوئی
طراح جلد، صفح هآرا و حروفچین : مریم جامعی
حروفچینی : هاجر رستمعلی
لیتوگرافی و چاپ : ایرانچاپ

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director : Mohammad Bahramzadeh (PhD)
Editor-in-chief : Hekmatollah Mollasalehi (PhD)
Scientific Editor (Director) : Maryam Safaei

Editorial Board : Iraj Afshar Sistani (PhD), Mohammad Bahramzadeh (PhD), Seyed Sadegh Sajjadi (PhD), Mahmood Tavusi (PhD), Alireza Abbasi Semnani (PhD), Abdolkarim Mashayekhi (PhD), Hekmatollah Mollasalehi (PhD), Mohammad Hassan Nami (PhD) and Mohammad Bagher Vosoughi (PhD).

Board of Advisors : Zohre Zarshenas (PhD), Roozbeh Zarrinkoob (PhD), Pouran Tahouni (PhD), Ghodratollah Alizadeh (PhD), Hossein Gharechanloo (PhD) and Mohammad Mehdi Mazaheri (PhD).

Editor : Fatemeh Mohammad
Arabic Translator : Heydar Najaf
English Translator : Roya Khoii(PhD)
Cover, Layout Designer & Type : Maryam Jamei
Type : Hajar Rostamali
Lithography & print : Iranchap

شماره اول ( پیاپی 9 ) / تابستان 1396

مقالات فارسی
سرمقاله
 • خليج فارس شناسی، دغدغه ملی
 •       ( دکتر حکمت اله ملاصالحی ) چکيده مقاله
 • بررسی جای نامهای مرتبط با خليج فارس در دوره ايلام
 •       ( علی اعراب ) چکيده مقاله
 • دريای پارس، مرز جنوبی ايران در دوره باستان
 •       ( دکتر انور خالندی، عبدالرحمن رستميانی، آسيه حسينی ) چکيده مقاله
 • فعاليتهای تجاری مکران در امتداد جاده ادويه
 •       ( دکتر شهربانو دلبری ) چکيده مقاله
 • بررسی روابط تجاری و اقتصادی هلنديها در خليج فارس در دوران صفويه و افشاريه
 •       ( فرهاد پروانه، امير رضوان تبار ) چکيده مقاله
 • مفاخر و مشاهير خليج فارس
 •       ( دکتر احمد حبيبی ) چکيده مقاله
 • معرفی و بررسی نسخه خطی «احوالات جزيره بحرين »
 •       ( کاظم شريف کاظمی، مهران رضايی، مريم صفائی ) چکيده مقاله
  مصاحبه
 • «خليج فارس، دريای داخلی ايران » بخش دوم مصاحبه اختصاصی با استاد احمد اقتداری
 •       ( استاد احمد اقتداری ) چکيده مقاله
  يادداشتها و جستارهاي پراکنده
 • شکست آشکار پرتغاليها: خارج شدن بندر کومورائو )بندرعباس( از سلطه پرتغاليها در سال 1614 .م و عواقب سياسی و تجاری آن
 •       ( اثر اي. کي فاريداني، ترجمة حميدرضا زيبايی و ويراستار علمی مريم صفائی ) چکيده مقاله
  اکوتوريسم
 • پروازهاي عاشقانه از خليج فارس، نگاهي به زندگي عقاب ماهي گير در ايران
 •       ( محمد توحيدي فر، اميراعلا شهيدی رضوی، Alan F.Poole ، امين خالق پرست ) چکيده مقاله
  گزارش پژوهشي
 • گزارشی از جزيره خارک
 •       ( ويلم فلور ) چکيده مقاله
  اسناد و مدارک
 • کتابشناسي نام «خليج فارس »
 •       ( دکتر سيدمحمدرضا ابن الرسول، دکتر فاطمه اشراقی ) چکيده مقاله
  چكيده مقالات به عربی
  چکيده مقالات به انگليسی
  List of English Abstracts
 • A Study of Toponyms of the Persian Gulf during the Elamite Period
 •       ( Ali A’arab ) Abstract
 • Pars Sea: Southern Border of Iran in Ancient Times
 •       ( Anvar Khalandi (PhD), Abdolrahman Rostamiani, and Asiye Hosseini ) Abstract
 • Commercial Activities of Makran along the Spice Route
 •       ( Shahrbano Delbari (PhD) ) Abstract
 • A Study of the Commercial and Economic Relationships of the Dutch in the Persian Gulf during the Safavid and Afsharid Periods
 •       ( Farhad Parvaneh and Amir Rezvantabar ) Abstract
 • Great Figures of the Persian Gulf
 •       ( Ahmad Habibi (PhD) ) Abstract
 • An Introduction and Study of the Manuscript of Status of Bahrain Island
 •       ( Kazem Sharif Kazemi, Mehran Rezaie and Maryam Safaei ) Abstract
  مقالات عربی
 • دراسة لأسماء الأماكن المرتبطة بالخليج الفارسي في العهد العيلامي
 •       ( علي أعراب ) خلاصه مقاله
 • بحر پارس، الحدود الجغرافية لإيران في الحقبة القديمة
 •       ( الدكتورى أنور خالندي، عبدالرحمن رستمياني، آسيه حسيني ) خلاصه مقاله
 • النشاطات التجارية في منطقة مكران علة امتداد طريق التوابل
 •       ( الدكتورة شهربانو دلبري ) خلاصه مقاله
 • النشاطات التجارية والاقتصادية للهولنديين في الخليج الفارسي خلال الحقبتين الصفوية والأفشارية
 •       ( فرهاد پروانه، أمير رضوان تبار ) خلاصه مقاله
 • مشاهير الخليج الفارسي و مفاخره
 •       ( الدكتور أحمد حبيبي ) خلاصه مقاله
 • تعريف ودراسة لمخطوطة «أوضاع جزيرة البحرين » في سنة 1268 هجرية قمرية
 •       ( کاظم شريف کاظمي، مهران رضائي، مريم صفائي ) خلاصه مقاله

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی منتشر می‌شود. نخستین شماره این مجله با عنوان بهار 1393 به چاپ رسیده است. خلیج‌فارس همواره جایگاهی مهم و بی‌بدیل در مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران داشته است اما این نكته سبب نمی‌گردد تا از اهمیت تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی آن كاسته شود. فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس، بنا دارد تا گوشه‌ای از قدمت و غنای این منطقه مهم و حساس را در قالب گزارش‌ها و مقاله‌های علمی بازتاب دهد و با تكیه بر داشته‌های فراوان كرانه‌های ایرانی این پهنه آبی، نقش فرهنگ و تمدن ایرانی را در شكل گرفتن هویت خلیج‌فارس و خشكی‌های اطراف آن آشكار سازد. ضمن این كه بنیاد ایران‌شناسی در نظر دارد تا مجلات تخصصی دیگری نیز در حوزه‌های مربوط به مطالعات ایران‌شناسی، چاپ و منتشر نماید. فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس در هر شماره خود بخشی با عنوان نگاه ویژه خواهد داشت كه به گزارش‌ها، مقاله‌ها و پژوهش‌های گوناگون در زمینه مورد بحث اختصاص می‌یابد. مسائلی همچون پیشینه تاریخی، تنوع زیستی، انسان شناسی، هنر، دریانوردی و تجارت دریایی، دیرینه شناسی و... از جمله موضوع‌های پیش‌بینی شده برای طرح در بخش نگاه ویژه مجله هستند. این فصلنامه از همكاری با تمامی پژوهشگران، اساتید و علاقه‌مندان به مطالعه درباره خلیج‌فارس و كرانه‌های آن استقبال می‌نماید.