بنیاد ایرانشناسی یازدهمین شماره فصلنامه تخصصی «مطالعات خلیج فارس» را منتشر كرد

خوشحالیم که يازدهمين شمارۀ فصلنامۀ مطالعات خلیج فارس چونان شماره های پیشین به همت و همفکری دوستان و همکاران ارجمند و حمایتهای مشفقانه ریاست محترم بنیاد ایرانشناسی حضرت آيت الله سيد محمد خامنه اي و اندیشه و قلم متخصصان و پژوهشگران خلیج فارس به رشته تحریر در آمده است. اين شماره از فصلنامه شامل مقاله ها و اطلاعاتي از دانشمندان و محققان بزرگوار به شرح و ترتيب زير سامان گرفته است: در بخش مقاله ها، دو مقالۀ نخست با دو موضوع متفاوت، خلیج فارس را در بستر مطالعات بین-المللی دیده است.
بیشتر
فصلنامه مطالعات خلیج فارس

نشریه مطالعات خلیج فارس در پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags) و بانك اطلاعات نشریات كشور (magiran) نمایه شده است .آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1393 )
  • شماره 1
  • شماره 2
  • شماره 3
  • شماره 4
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره اول ( پیاپی 5 )
  • شماره دوم ( پیاپی 6 )
  • شماره سوم ( پیاپی 7 )
  • شماره چهارم ( پیاپی 8 )
 • سال سوم ( 1396 )
  • شماره اول ( پیاپی 9 )
  • شماره دوم ( پیاپی 10 )
  • شماره سوم( پیاپی 11 )

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران شناسی
مدیر مسئول : دکتر محمد بهرا م زاده
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
مدیر داخلی و ویراستار علمی : مریم صفائی

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دکتر ایرج افشار سیستانی، دکتر محمد بهرام زاده، دکتر سیدصادق سجادی، دکتر محمود طاووسی، دکتر علیرضا عباسی سمنانی، دکتر عبدالکریم مشایخی، دکتر حکمت اله ملاصالحی، دکتر محمدحسن نامی، دکتر محمدباقر وثوقی

هیئت مشاوران به ترتیب حروف الفبا: دکتر زهره زرشناس، دکتر روزبه زرین کوب، دکتر پوران طاحونی، دکتر قدرت الله علیزاده، دکتر حسین قرچانلو، دکتر محمدمهدی مظاهری

ویراستار : فاطمه محمد
ترجمه چکیده ها به عربی : حیدر نجف
ترجمه چکیده ها به انگلیسی : دکتر رویا خوئی
طراح جلد، صفحه آرا : مریم جامعی
حروفچینی : هاجر رستمعلی
لیتوگرافی و چاپ : ایرانچاپ

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director : Mohammad Bahramzadeh (PhD)
Editor-in-chief : Hekmatollah Mollasalehi (PhD)
Scientific Editor (Director) : Maryam Safaei

Editorial Board : Iraj Afshar Sistani (PhD), Mohammad Bahramzadeh (PhD), Seyed Sadegh Sajjadi (PhD), Mahmood Tavusi (PhD), Alireza Abbasi Semnani (PhD), Abdolkarim Mashayekhi (PhD), Hekmatollah Mollasalehi (PhD), Mohammad Hassan Nami (PhD) and Mohammad Bagher Vosoughi (PhD).

Board of Advisors : Zohre Zarshenas (PhD), Roozbeh Zarrinkoob (PhD), Pouran Tahouni (PhD), Ghodratollah Alizadeh (PhD), Hossein Gharechanloo (PhD) and Mohammad Mehdi Mazaheri (PhD).

Editor : Fatemeh Mohammad
Arabic Translator : Heydar Najaf
English Translator : Roya Khoii(PhD)
Cover, Layout Designer & Type : Maryam Jamei
Type : Hajar Rostamali
Lithography & print : Iranchap

شماره سوم( پیاپی 11 ) / زمستان 1396

مقالات فارسی
سرمقاله
 • سرمقاله
 •       ( دکتر حکمت اله ملاصالحی ) چکيده مقاله
  مقالات
 • تأثیرات جهانی شدن بر کارکرد مرزها ( با تأکید بر منطقه خلیج فارس )
 •       ( دكتر محسن جان پرور، آرش قربانی سپهر، محمدرضا میرشکاری ) چکيده مقاله
 • راهبردها و فرصتهای مطلوب جهت توسعه بهینه توریسم در خلیج فارس با تأكید بر ویژگیهای جزایر آن
 •       ( دكتر کیومرث یزدان پناه ) چکيده مقاله
 • نئارخوس و راه دشوارِ دور
 •       ( محمد عبدلی ) چکيده مقاله
 • امپراتوری استعماری بریتانیا و رویارویی نظامی ایران و انگلیس در آبراه خلیج فارس و بندر بوشهر در دوره قاجار ( 1273 ه.ق/ 1856 .م )
 •       ( دكتر عبدالكریم مشایخی ) چکيده مقاله
 • انقلاب اسلامی ایران؛ واژگونی سیاستهای آمریکا در خلیج فارس
 •       ( هادی الهایی، جواد کاظم نسب ) چکيده مقاله
 • بازتاب خلیج فارس در شعر شاعران هرمزگان
 •       ( زهرا زارعی حاجی آبادی ) چکيده مقاله
  اکوتوریسم
 • پراکنش کوسه های مناطق مرجانی در آ بهای ایران، گفتگو با کارشناس مسئول توسعه زیستگاه های آبزیان سازمان شیلات ایران
 •       ( امین خالق پرست )
  گزارش پژوهشی
 • تحلیلی بر سهم زنان در بومی سرودهای هرمزگان
 •       ( بنیامین انصاری نسب )
  اسناد و مدارک
 • بازخوانی سندی از وزارت امور خارجه
 •       ( مصطفی ملایی )
  List of English Abstracts
 • Effects of Globalization on the Functions of Borderlines (With an Emphasis on the Persian Gulf)
 •       ( Mohsen Janparvar(PhD), Arash Ghorbani Sepehr, Mohammad Reza Mirshekari ) Abstract
 • Desirable Strategies and Opportunities for Optimal Expansion of Tourism in the Persian Gulf with an Emphasis on the Features of its Islands
 •       ( Kiumarth Yazdanpanah(PhD) ) Abstract
 • Nearchus and the Long and ArduousRoute
 •       ( Mohammad Abdoli ) Abstract
 • Colonial British Empire and Military Confrontations of Iran and England in the Persian Gulf and Port of Bushehr During the Qajar Period (1856 AD)
 •       ( Abdolkarim Mashayekhi(PhD) ) Abstract
 • Iranian Islamic Revolution; Collapse of American Policies in the Persian Gulf
 •       ( Hadi Elhaie and Javad Kazemnasab ) Abstract
 • Reflection of the Persian Gulf in Poems of Hormozgani Poets
 •       ( Zahra Zarei Hajiabadi ) Abstract
  مقالات عربی
 • تأثيرات العولمة علة فاعلية الحدود و وظائفها ( منطقة الخليج الفارسي نموذجاً )
 •       ( الدكتور محسن جان پرور، آرش قرباني سپهر، محمدرضا ميرشكاري ) خلاصه مقاله
 • الخليج الفارسي و الاستراتيجيات المحبذة لإيجاد فرص لتنمية أمثل للسياحة في هذه المنطقة بالتشديد علة خصوصيات الجزر
 •       ( الدكتور كيومرث يزدان پناه ) خلاصه مقاله
 • نيارخوس ( الاسكندر سيد البحر)و الطريق الصعب البعيد
 •       ( محمد عبدلي ) خلاصه مقاله
 • الامبراطورية الاستعمارية البريطانية و المواجهة بين النظامين الإيراني و البريطاني في الخليج الفارسي و ميناء بوشهر خلال العهد القاجاري ( 1273 ه. ق / 1856 .م )
 •       ( الدكتور عبدالكريم مشايخي ) خلاصه مقاله
 • الثورة الإسلامية في إيران؛ انهيار سياسات الولايات المتحدة في الخليج الفارسي
 •       ( هادي الهايي، جواد كاظم نسب ) خلاصه مقاله
 • انعكاسات الخليج الفارسي في أشعار شعراء هرمزگان
 •       ( زهراء زارعي حاجي آبادي ) خلاصه مقاله

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی منتشر می‌شود. نخستین شماره این مجله با عنوان بهار 1393 به چاپ رسیده است. خلیج‌فارس همواره جایگاهی مهم و بی‌بدیل در مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران داشته است اما این نكته سبب نمی‌گردد تا از اهمیت تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی آن كاسته شود. فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس، بنا دارد تا گوشه‌ای از قدمت و غنای این منطقه مهم و حساس را در قالب گزارش‌ها و مقاله‌های علمی بازتاب دهد و با تكیه بر داشته‌های فراوان كرانه‌های ایرانی این پهنه آبی، نقش فرهنگ و تمدن ایرانی را در شكل گرفتن هویت خلیج‌فارس و خشكی‌های اطراف آن آشكار سازد. ضمن این كه بنیاد ایران‌شناسی در نظر دارد تا مجلات تخصصی دیگری نیز در حوزه‌های مربوط به مطالعات ایران‌شناسی، چاپ و منتشر نماید. فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس در هر شماره خود بخشی با عنوان نگاه ویژه خواهد داشت كه به گزارش‌ها، مقاله‌ها و پژوهش‌های گوناگون در زمینه مورد بحث اختصاص می‌یابد. مسائلی همچون پیشینه تاریخی، تنوع زیستی، انسان شناسی، هنر، دریانوردی و تجارت دریایی، دیرینه شناسی و... از جمله موضوع‌های پیش‌بینی شده برای طرح در بخش نگاه ویژه مجله هستند. این فصلنامه از همكاری با تمامی پژوهشگران، اساتید و علاقه‌مندان به مطالعه درباره خلیج‌فارس و كرانه‌های آن استقبال می‌نماید.