بنیاد ایرانشناسی هشتمین شماره فصلنامه تخصصی «مطالعات خلیج فارس» را منتشر كرد

شماره هشتم فصلنامه مطالعات خلیج فارس چونان شماره های پیشین به همت و همفکری دوستان و همکاران ارجمند و حمایتهای مشفقانه ریاست بنیاد ایرانشناسی حضرت آیت الله سید محمد خامنه ای و اندیشه و قلم متخصصان و پژوهشگران خلیج فارس به رشته تحریر در آمده است. گفتگوی اختصاصی با استاد احمد اقتداری كه بی پرده باید گفت خلیج فارس نویسی امروز وامدار كوششها و كرده های او در این حوزه به شمار می رود، آغازگر مطالب این شماره از فصلنامه مطالعات خلیج فارس است. در این گفتگو استاد اقتداری به شروع خلیج فارس شناسی سدید السلطنه و تلاشهای او در این زمینه، همچنین پیشینه جعل نام خلیج فارس، جزایر سه گانه، بحرین و آثار تألیف شده و غیره در مورد خلیج فارس اشاره کرده است.
بیشتر
فصلنامه مطالعات خلیج فارس

نشريه مطالعات خليج فارس در پايگاه مجلات تخصصی نور (noormags) و بانك اطلاعات نشريات كشور (magiran) نمايه شده است .آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1393 )
  • شماره 1
  • شماره 2
  • شماره 3
  • شماره 4
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره اول ( پیاپی 5 )
  • شماره دوم ( پیاپی 6 )
  • شماره سوم ( پیاپی 7 )
  • شماره چهارم ( پیاپی 8 )

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران شناسی
مدیر مسئول : دکتر محمد بهرا م زاده
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
مدیر داخلی و ویراستار علمی : مریم صفائی

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دکتر ایرج افشار سیستانی، دکتر محمد بهرام زاده، دکتر سیدصادق سجادی، دکتر محمود طاووسی، دکتر علیرضا عباسی سمنانی، دکتر عبدالکریم مشایخی، دکتر حکمت اله ملاصالحی، دکتر محمدحسن نامی، دکتر محمدباقر وثوقی

هیئت مشاوران به ترتیب حروف الفبا: دکتر زهره زرشناس، دکتر روزبه زرین کوب، دکتر پوران طاحونی، دکتر قدرت الله علیزاده، دکتر حسین قرچانلو، دکتر محمدمهدی مظاهری

ویراستار : صدیقه آقایی
ترجمه چکیده ها به عربی : حیدر نجف
ترجمه چکیده ها به انگلیسی : دکتر رویا خوئی
طراح جلد، صفح هآرا و حروفچین : مریم جامعی
لیتوگرافی و چاپ : ایرانچاپ

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director : Mohammad Bahramzadeh (PhD)
Editor-in-chief : Hekmatollah Mollasalehi (PhD)
Scientific Editor (Director) : Maryam Safaei

Editorial Board : Iraj Afshar Sistani (PhD), Mohammad Bahramzadeh (PhD), Seyed Sadegh Sajjadi (PhD), Mahmood Tavusi (PhD), Alireza Abbasi Semnani (PhD), Abdolkarim Mashayekhi (PhD), Hekmatollah Mollasalehi (PhD), Mohammad Hassan Nami (PhD) and Mohammad Bagher Vosoughi (PhD).

Board of Advisors : Zohre Zarshenas (PhD), Roozbeh Zarrinkoob (PhD), Pouran Tahouni (PhD), Ghodratollah Alizadeh (PhD), Hossein Gharechanloo (PhD) and Mohammad Mehdi Mazaheri (PhD).

Editor : Sedighe Aghaei
Arabic Translator : Heydar Najaf
English Translator : Roya Khoii(PhD)
Cover, Layout Designer & Type : Maryam Jamei
Lithography & print : Iranchap

شماره چهارم ( پیاپی 8 ) / بهار 1396

مقالات فارسی
سرمقاله
 • از دريای پارس تا خليج فارس
 •       ( دکتر حکمت اله ملاصالحی ) چکيده مقاله
  مصاحبه
 • «خليج فارس، دريای داخلی ايران»
 •       ( گفتگو با استاد احمد اقتداری )
  مقاله
 • گونه شناسی رويکردهای مطالعات خليج فارس
 •       ( دکتر ابراهيم عباسی ) چکيده مقاله
 • ريشه شناسی جنگهای فرهنگی در خليج فارس و جايگاه باستان شناسی در موازنه قدرت در منطقه
 •       ( دکتر سيد مهدی موسوی نيا، دکتر حسن باصفا ) چکيده مقاله
 • ويژگيهای خليج فارس
 •       ( دکتر محمدحسن نامی ) چکيده مقاله
 • پايگاه ها و تأسيسات دريايی بريتانيا در بنادر و جزاير خليج فارس در قرن نوزدهم ميلادی
 •       ( مصطفی ملايی ) چکيده مقاله
 • دلايل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت ايران بر جزاير سه گانه خليج فارس
 •       ( مجتبي رضایی سرچقا ) چکيده مقاله
 • نوباوری سديدالسلطنه کبابی در تاريخ نگاری خليج فارس
 •       ( حسام الدين نقوی ) چکيده مقاله
 • بررسی و مطالعه آثار دوره اسلامی محوطه خوربس در جزيره قشم
 •       ( سيروان محمدی قصريان، محمدابراهيم زارعی ) چکيده مقاله
  يادداشتها و جستارهای پراکنده
 • سرگذشت تاريخی چهار جزيره در خليج فارس
 •       ( استاد احمد اقتداری )
  اکوتوريسم
 • مهاجران دوست داشتنی نگاهی به زندگی لاکپشت های دريايی در خليج فارس
 •       ( دکتر اصغر مبارکی، امين خالق پرست )
  گزارش پژوهشی
 • گزارشی از کتاب Reportage Persischer Golf Sand zu Gold, Waste zu Geld
 •       ( ليلا احمدی )
  اسناد و مدارک
 • سالشمار آثار ( کتابها و مقالات ) استاد احمد اقتداری
 •       ( مريم صفائی )
 • رفراندوم دروغين برای جداسازی بحرين از ايران
 •       ( استاد احمد اقتداری )
  چكيده مقالات به عربی
  چکيده مقالات به انگليسی
  List of English Abstracts
 • Typology of Approaches to Persian Gulf Studies
 •       ( Ebrahim Abbasi (PhD) ) Abstract
 • Etymology of Cultural Wars in the Persian Gulf and the Place of Archeology in the Power Balance in the Region
 •       ( Seyyed Mehdi Mousavinia (PhD) and Hassan Basafa (PhD) ) Abstract
 • Features of the Persian Gulf
 •       ( Mohammad Hassan Nami (PhD) ) Abstract
 • British Naval Bases and Establishments in the Ports and Islands of the Persian Gulf in the 19th Century
 •       ( Mostafa Mollaii ) Abstract
 • Absolute Sovereignty of Iran over the Three Islands in the Persian Gulf based on Solid Legal and Historical Proofs
 •       ( Mojtaba Rezaiee Sarchogha ) Abstract
 • Sadid al-Saltanah Kababi’s Modernism in the Historiography of the Persian Gulf
 •       ( Hesamadin Naghavi ) Abstract
 • A Study of the Archeological Site of Khurbas on Qeshm Island
 •       ( Sirvan Mohammadi Ghasrian and Mohammad Ebrahim Zarei ) Abstract
  مقالات عربی
 • علم أنواع الاتجاهات والمناحی فی دراسات الخليج الفارسی
 •       ( الدكتور إبراهيم عباسی ) خلاصه مقاله
 • جذور الحروب الثقافية فی الخليج الفارسی و دور علم الآثار فی توازن القوة فی المنطقة
 •       ( الدكتور سيد مهدی موسوی نيا، الدكتور حسن باصفا ) خلاصه مقاله
 • خصائص الخليج الفارسی
 •       ( الدكتور محمدحسن نامی ) خلاصه مقاله
 • المقرات و التجهيزات البحرية البريطانية فی موانئ وجزر الخليج الفارسی فی القرن التاسع عشر للميلاد
 •       ( مصطفی ملايی ) خلاصه مقاله
 • السيادة المطلقة الأكيدة لإيران علة الجزر الثلاث في الخليج الفارسي استناداً إلى الأدلة و الشواهد الحقوقية والتاريخية المتقنة الرصينة
 •       ( مجتبي رضائی سرچقا ) خلاصه مقاله
 • الاعتقاد بالتجديد في كتابة تاريخ الخليج الفارسي لدةسديد السلطنة كبابی
 •       ( حسام الدين نقوی ) خلاصه مقاله
 • دراسة منطقة خوربس الأثرية في جزيرة قشم
 •       ( سيروان محمدی قصريان، محمد إبراهيم زارعی ) خلاصه مقاله

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی منتشر می‌شود. نخستین شماره این مجله با عنوان بهار 1393 به چاپ رسیده است. خلیج‌فارس همواره جایگاهی مهم و بی‌بدیل در مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران داشته است اما این نكته سبب نمی‌گردد تا از اهمیت تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی آن كاسته شود. فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس، بنا دارد تا گوشه‌ای از قدمت و غنای این منطقه مهم و حساس را در قالب گزارش‌ها و مقاله‌های علمی بازتاب دهد و با تكیه بر داشته‌های فراوان كرانه‌های ایرانی این پهنه آبی، نقش فرهنگ و تمدن ایرانی را در شكل گرفتن هویت خلیج‌فارس و خشكی‌های اطراف آن آشكار سازد. ضمن این كه بنیاد ایران‌شناسی در نظر دارد تا مجلات تخصصی دیگری نیز در حوزه‌های مربوط به مطالعات ایران‌شناسی، چاپ و منتشر نماید. فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس در هر شماره خود بخشی با عنوان نگاه ویژه خواهد داشت كه به گزارش‌ها، مقاله‌ها و پژوهش‌های گوناگون در زمینه مورد بحث اختصاص می‌یابد. مسائلی همچون پیشینه تاریخی، تنوع زیستی، انسان شناسی، هنر، دریانوردی و تجارت دریایی، دیرینه شناسی و... از جمله موضوع‌های پیش‌بینی شده برای طرح در بخش نگاه ویژه مجله هستند. این فصلنامه از همكاری با تمامی پژوهشگران، اساتید و علاقه‌مندان به مطالعه درباره خلیج‌فارس و كرانه‌های آن استقبال می‌نماید.