بنیاد ایران شناسی-معاونت پژوهشی

طرح ارمنستان‌شناسی

تاريخ خبر: شنبه 8 اردیبهشت 1397

این طرح نیز از دیماه 1394 شروع شده و برآوردی که برای انجام کامل آن صورت گرفته حدود 30 ماه میباشد.

تا کنون حدود 53% از این طرح پژوهشی انجام یافته است.

طرح ادیان باستانی در ایران و آسیای غربی

تاريخ خبر: شنبه 8 اردیبهشت 1397

این طرح از خرداد 1394 آغاز گردیده و تاکنون حدود 60% آن که بالغ بر 300 صفحه شده، انجام گرفته است. برآوردی که برای انجام کامل آن صورت گرفته حدود 36 ماه میباشد.

طرح صنایع دستی ایران

تاريخ خبر: شنبه 8 اردیبهشت 1397

این طرح از دی ماه 1394 شروع شده و تاکنون حدود 67% آن که بالغ بر 950 صفحه شده، انجام گرفته است. برآوردی که برای انجام کامل آن صورت گرفته حدود 36 ماه میباشد.

«اطلس استان همدان»

تاريخ خبر: شنبه 8 اردیبهشت 1397

کارهای این طرح پژوهشی از مهرماه سال 1394 شروع شده و خوشبختانه اجرای کامل آن با همکاری پژوهشگران محترم معاونت پژوهشی در قالب طرح «دانشنامه جامع کشوری» تقریباً به پایان رسیده و برای انجام یکسری کارهای تخصصی و تکمیلی به زمانی بین 3 الی6 ماه نیاز خواهد شد.

«اطلس زبان، گویش و لهجه‌های مردم استانهای کشور»

تاريخ خبر: شنبه 8 اردیبهشت 1397

اجرای این طرح پژوهشی نیز از جمله طرحهایی است که نتایج حاصله از اجرای آن، برای تکمیل دانشنامه جامع ایرانشناسی و بانکهای اطلاعاتی بنیاد ایرانشناسی ضرورت زیادی دارد.

تا این لحظه با توجه به اطلاعاتی که جمع‌آوری گردیده، حدود 74% که بالغ بر 1575 است، از مطالب مربوط به این طرح پژوهشی آماده شده است.

این طرح از دیماه سال 1394 آغاز گردیده و برآوردی که برای مدت اجرای آن صورت گرفته حدود 36 ماه برآورد شده است.

«طرح آموزش و آموزش عالی از دوران باستان تاکنون»

تاريخ خبر: شنبه 8 اردیبهشت 1397

هدف از انجام طرح، بررسی تاریخچه آموزش و آموزش عالی از دوران باستان تا امروز در ایران است و سعی خواهد شد تا پس از نشان دادن سیر آموزش و آموزش عالی در ایران، مقایسه ای نیز بین سیستمهای آموزشی در ایران با یکدیگر انجام گیرد.

خوشبختانه تا پایان سال حدود 55% از آن كه بالغ بر 1633 صفحه از مطالب مربوط به این طرح میباشد، به پایان رسیده و بقیه کارهای مربوط به اجرای این طرح همچنان ادامه دارد.

این طرح پژوهشی از مهرماه سال 1394 آغاز شده و مدت زمان اجرای برآورد شده آن حدود 36 ماه برآورد شده است.

«طرح مشاهیر و مفاخر کشور ایران»

تاريخ خبر: شنبه 8 اردیبهشت 1397

این طرح پژوهشی که اجرای آن را از مهرماه سال 1394 همزمان با همکاران محترم شعب استانی بنیاد ایرانشناسی آغاز کرده‌ایم، همچنان در دست پیگیری و اجرا میباشد. درصد انجام کار این طرح بزرگ و کشوری تا پایان سال 1396 خورشیدی 50% و میزان باقیمانده آن نیز 50% میباشد.

«دانشنامه استانها»

تاريخ خبر: شنبه 8 اردیبهشت 1397

1 - با تلاش پیگیر و مداوم همکاران پژوهشی در معاونت پژوهشی بنیاد ایرانشناسی، در سال 1396 خورشیدی دانشنامه‌های پنج استان کشور شامل استانهای گیلان، ایلام، مرکزی، همدان و اصفهان به پایان رسیده و همکاران شعب استانی بنیاد نیز در حال تلاش هستند تا دانشنامه‌های استانی خود را در سال 1397 به پایان رسانند.

2– بررسی و داوری کار دانشنامه استانهای گیلان و همدان به اتمام رسیده و داوری نهایی آن نیز توسط سرکار خانم فریدی پایان یافته و بزودی اصلاحات و تعدیلات مشخص شده توسط همکاران محترم پژوهشی به انجام خواهد رسید. بدیهی است که پس از اعمال اصلاحات مورد نظر، دانشنامه‌های استانهای گیلان و همدان بطور کامل آماده چاپ میباشند.

3 – طبق برنامه‌ریزی انجام شده امید زیادی داریم که در سال آینده دانشنامه پنج استان دیگرکشور توسط همکاران پژوهشگر معاونت پژوهشی و حداقل پنج دانشنامه استانی نیز توسط همکاران شعب استانی بنیاد ایرانشناسی آماده بهره‌برداری گردند.

4 – بر اساس اطلاع واصله، و همانگونه که در خبر مهرماه به اطلاع رسید، خوشبختانه با تلاش مسئولان محترم شعب استانی بنیاد، استانداریهای کشور متوجه اهمیت همکاری در تهیه دانشنامه‌های استانی قرار گرفته و بتدریج در جلسات مختلف فرهنگی استانهای خود‌، دانشگاهها و نهادهای فرهنگی استان ذیربط را تشویق به مشارکت در این طرح مهم و ملی مینمایند.

در این رابطه دو شعبه استانی بنیاد (شعب استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل) موفق به امضای تفاهمنامه با مسئولان دانشگاه تبریز، بنیاد فرهنگ و ادب و هنر آذربایجان و شهرداری تبریز و همچنین دانشگاه محقق اردبیلی گردیده و به نوعی کلیه پژوهشگران و محققان و نویسندگان استانهای خود را درگیر این طرح بزرگ و مهم کشوری نموده‌اند. مسئولان دانشگاههای دولتی و سایر نهادهای فرهنگی مستقر در آن استانها هم برای نگارش مقالات دانشنامه و هم برای چاپ کتب دانشنامه به توافق رسیده و اعلام آمادگی کرده‌اند.

جالب آنکه مبلغ قرارداد منعقده شعب هر استان با نهادهای فرهنگی رقمی بالغ بر ده میلیارد ریال میباشد.

5 – در مورد دانشنامه استان آذربایجان‌شرقی لازم به توضیح میباشد که: با پیگیریهای جناب آقای رنجبر سرپرست محترم بنیاد شعبه استان آذربایجان شرقی و مذاکرات متعدد با مسئولان محترم استانداری و مراکز فرهنگی استان در «اصلاحیه سند تدبیر توسعه استان در زیر بخش فرهنگ»، اعتباری برای دانشنامه استان آذربایجان‌شرقی در نظر گرفته شده است. مبلغ این اعتبار یک میلیارد تومان است که قرار است 60% آن از منابع دولتی و بقیه از سایر منابع تأمین شود. در این قرارداد بنیاد ایرانشناسی شعبه آذربایجان‌شرقی بعنوان دستگاه مجری انتخاب شده و همکاران دستگاه مجری دانشگاه تبریز، بنیاد فرهنگ و ادب و هنر آذربایجان، و همچنین شهرداری تبریز میباشند.

در مورد بنیاد ایرانشناسی شعبه اردبیل نیز بدینوسیله تفاهمنامه بنیاد ایرانشناسی شعبه استان اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی به پیوست تقدیم میگردد.

رجاء واثق دارد که اقدام این دو شعبه مورد توجه سایر شعب بنیاد و استانداری استانها خواهد شد و بزودی شاهد قراردادهای سایر شعب استانی با استانداریها و نهادهای فرهنگی خواهیم بود.

6 – طبق برآوردهای آماری صورت گرفته در قسمت سنجش و نظارت، درصد پیشرفت کار دانشنامه تا پایان اسفندماه 1396، 40% و میزان باقیمانده 60% خواهد بود.

پنجمین جلد از مجله مطالعات ایرانشناسی منتشر شد

تاريخ خبر: شنبه 8 اردیبهشت 1397

به حول و قوه الهی بنیاد ایرانشناسی پنجمین جلد از مجله مطالعات ایرانشناسی را منتشر کرد. این شماره نیز همچون شمارههای قبل حاوی پیشگفتار بقلم سردبیر فرزانه دکتر حکمت‌ا... ملاصالحی و مقاله‌های تخصصی از استادان و پژوهشگران است. چکیدهها بهمراه فهرست مقالات به انگلیسی ترجمه و در پایان مجله گنجانده شده‌اند. این شماره دربردارنده مقالاتی در باره تجسم زنانگی روی مُهرهای آغاز تاریخی ایران ...، خط سیرهای باستانی و سیمای تاریخی نگین کویر...، انعکاس مناسبات بین ایران و چین در دوره شاهرخ کتاب زبدى‌‌التواریخ، واکنش روزنامه حبن‌المتین به آشفتگی کرمان و بلوچستان ...، افسانه‌های ایرانی ... و میناکاری فلزی و نگرشی بر تکنیکهای آن در عصر قاجار است.

همچون گذشته از مقالات علمی و تحلیلی پژوهشگران گرامی در حوزه ایرانشناسی به گرمی استقبال میشود.

انتشار نخستين شماره فصلنامه الکترونیکی «فرانما»

تاريخ خبر: یکشنبه 15 بهمن 1396

نخستين شماره از فصلنامه الكترونيكي «فرانما»، بکوشش مركز اسناد و کتابخانه بنیاد ایرانشناسی منتشر شد. به گزارش روابط عمومي بنياد ايرانشناسي و به نقل از معاونت پژوهشي، بیشترین رویکرد این نشریه معرفی، نقد و بررسی منابع جدید در حوزه مباحث ايرانشناسي- همچون: مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران- است.

در نخستين شماره اين فصلنامه، هفت مقاله از صاحبنظران و پژوهشگران حوزه ایرانشناسی منتشر شده است:

- مجموعه آثار هنری- خطی مرحوم طاهایی (از: آقاي نادر کریمیان‌سردشتی)؛

- بررسي و توصیف آماری ۲۰۸ جلد کتاب چاپ سنگی کتابخانه بنیاد ایرانشناسی (از: خانمها فریبا افکاری و فرشته اسکندری)؛

- عجایب هند؛ كتاب شگفتیهای شیرین (از: آقاي مهرداد كریمی)؛

- معرفی مجموعه نسخ خطی کتابخانه بنیاد ایرانشناسی (از: خانم فاطمه غلامعلیشاهی)؛

- تنسیق الصفات القاب در اسناد معاملاتی (از: آقاي حمید افشار)؛

- نقش علم‌سنجی در پیشبرد مطالعات پژوهشی با تأکید بر مطالعات ایرانشناسی (از: خانم مریم‌السادات میرحیدری)؛

- سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، آینه بی‌تدبیری حکام قاجار (از: خانم فائزه عقیقی).

دست‌اندرکاران فصلنامه الكترونيكي «فرانما» امید دارند تا در ادامه اينراه از مقالات و پژوهشهای صاحبنظران و پژوهشگران علاقه‌مند به این حوزه، بهره‌مند شوند.

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩5

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی،خیابان ایران شناسی،شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات